Zamiana samochodu w komisie, jak przygotować umowę?

Coraz częściej można natrafić na oferty, które umożliwiają zamianę posiadanego dotychczas samochodu na inny. Takie propozycje składane są zarówno przez osoby prywatne, jak też przez komisy samochodowe. Nie dziwi więc fakt, że z każdym rokiem z takich możliwości jak zamiana samochodu w komisie korzysta coraz więcej osób. Rozwiązanie jest stosunkowo proste i jak się okazuje, często korzystne zwłaszcza dla komisów samochodowych. Jednak przy dokonywaniu zamiany warto wiedzieć, jak się do niej przygotować, szczególnie jak chodzi o sporządzenie odpowiedniej umowy.

Umowa zamiany samochodów

Bez względu na to, czy jest to umowa zamiany samochodów w komisie, czy pomiędzy dwoma osobami prywatnymi, musi być ona właściwie sporządzona, aby przyszli właściciele aut nie mieli żadnych problemów z rejestracją. Jeśli chodzi o skutki, jakie wywołuje taka umowa są one takie same, jak skutki umowy kupna sprzedaży samochodu. Powinna być przede wszystkim odpowiednio zatytułowana, czyli wyraźnie określona jako umowa zamiany samochodów. Podobnie jak w przypadku umowy kupna sprzedaży, także w przypadku umowy zamiany konieczne jest wypisanie danych obu właścicieli samochodów, zgodnych z dowodami rejestracyjnymi. Tak samo starannie należy wypisać dane samochodów podlegających zamianie. Dodatkowo w przypadku każdego samochodu powinna być podana jego wartość, określona przez strony umowy, jak również ewentualne wady i usterki. Można dokonać zamiany aut z dopłatą, czyli właściciel samochodu o mniejszej wartości dodatkowo dopłaca umówioną przez strony umowy kwotę. Wówczas taka informacja powinna się znaleźć na umowie, wraz z podaniem wartości dopłaty. Tak samo, jak jak to ma miejsce przy umowie kupna sprzedaży auta, umowa zamiany powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron i podpisana przez obie strony. Oczywiście powinna zawierać również punkt informujący o przekazaniu niezbędnych dokumentów, czyli dowodu rejestracyjnego samochodu wraz z tablicami jak również innych, jeśli w przypadku konkretnego samochodu są niezbędne do jego rejestracji i korzystania z niego.

Umowa zamiany samochodu a formalności

Jeśli chodzi o formalności, jakie należy dopełnić po podpisaniu umowy zamiany samochodów to zbytnio nie różnią się one od tych, określonych dla umowy kupna sprzedaży auta. Podobnie jak w przypadku kupna, również w przypadku zamiany auta nie można zapominać o konieczności opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym. Tak samo jak w przypadku umowy kupna sprzedaży, urzędnicy mogą określić inną wartość auta niż ta wpisana na umowie, co pociąga za sobą konie są zapłacenia wyższego podatku. Na podstawie umowy zamiany należy auto przerejestrować na obecnego właściciela, zachowując odpowiednie wskazane prawem terminy.

Nie zawiadomienie urzędu o nabyciu pojazdu w ciągu 30 dni od daty dokonania czynności pociąga za sobą konieczność zapłacenia wskazanej w przepisach kary. Kwestią istotną i równie ważną jest także zawiadomienie ubezpieczalni, w której samochód ma wykupione OC, o zmianie właściciela na podstawie umowy zamiany.

Korzyści z umowy zamiany

Umowy zamiany samochodów są korzystne przede wszystkim dla komisów. Prawo przewiduje bowiem konieczność zapłaty podatku dochodowego od uzyskanego przychodu. W przypadku, kiedy komis decyduje się na zamianę samochodów, to jego przychodem będzie ewentualna kwota różnicy w cenie pomiędzy autem przyjętym do zamiany a wydanym klientowi. Na pewno dla obu stron umowy zamiany jest korzystna ze względu na formalności, jest ich wówczas o wiele mniej niż w przypadku sprzedaży własnego auta a potem kupna drugiego samochodu. Osoby, które decydują się na skorzystanie z takiej możliwości nabycia nowego auta często nie muszą posiadać dużych oszczędności, aby stać się właścicielami nowego samochodu. Obecnie propozycje zamiany samochodów często również padają ze strony osób prywatnych.  Oczywiście umowa i formalności powinny być dopełnione w ten sam sposób, jak w przypadku umowy zamiany z komisem, aby uniknąć problemów.

Dokładne sprawdzenie samochodu

Pomimo korzyści, jakie daje umowa zamiany, warto dokładnie sprawdzić samochód, który interesuje klienta. Komisy bardzo często nie przywiązują zbyt dużej uwagi do przyjmowanych aut, bowiem i tak po ich zakupie przygotowują je do sprzedaży. Jednak klienci, którzy chcą uzyskać auta w komisie powinni szczegółowo sprawdzić stan interesujących ich pojazdów. W razie problemów i chęci zwrotu auta z powodu ukrytych wad, konieczne będzie unieważnienie całej umowy zamiany, co może być nieco bardziej skomplikowane niż zwrot na podstawie umowy kupna sprzedaży. Komisy zazwyczaj mają przygotowane własne umowy zamiany aut, jednak klienci powinni starannie je przeczytać przed ich podpisaniem. Mogą również zabrać ze sobą sprawdzony wzór umowy zamiany i poprosić o jej podpisanie na tym, który przywieźli ze sobą. Jeśli jednak zadba się o wszystkie szczegóły, wówczas umowa zamiany może być bardzo korzystnym rozwiązaniem dla obu stron transakcji, szczególnie dla osób poszukujących nowego samochodu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.